Tréningy


Tu zobrazené informácie sa vzťahujú na uplynulú sezónu 2018/19.

Kedy trénujeme?

V sezóne 2018/19 prebiehajú tréningy podľa nasledovného harmonogramu. Všetky výnimky a výluky sú vopred oznamované e-mailom priamo rodičom a sú tiež uvedené v kalendári na našej stránke.


Do akej výkonnostnej skupiny patrím?

V našom klube sú cvičenci zaradený do skupín podľa výkonu. O zaradení hráča rozhoduje tréner.

 • A = registrovaní hráči s primeranou výkonnosťou, so záujmom o výkonnostný bedminton
 • B a C = hráči bez registračky, pokročilí hráči, hráči na úrovni krúžkového bedmintonu
 • D = úplní začiatočníci vo veku 6 až 65 rokov
 • Prípravka = deti od 6 do 11 rokov

Kde trénujeme?

Podľa harmonogramu nás nájdete na nasledovných adresách:

 • ZŠ Ružová dolina 29, BA – Ružinov
 • Slávia Agrofert – Májová 21, BA – Petržalka

Poplatky

Za trénigy sa v našom klube platia nasledovné poplatky:

 • ROČNÝ
  • Formou vzdelávacieho poukazu (dá sa odovzdať do 20.09.2018) v opačnom prípade je účtovaný ekvivalent 32€.
 • KVARTÁLNY
  • Platí sa prevodom na účet SK20 8360 5207 0042 0035 6376.
  • Platí sa paušálne (bez ohľadu na počet tréningov).
  • V poplatku sú zahrnuté poobedňajšie tréningy pre 1 hráča v 1 výkonnostnej skupine v Ružovej doline.
  • Poplatok nezahŕňa tréningy skup. „A“ v Slávii Agrofert ani ranné tréningy.
  • K platbe prosíme uviesť meno_priezvisko_kvartál (napr. jozko_mrkvicka_1Q).
  • Mesačný poplatok je 15€, platí sa kvartálne, do 5. dňa v prvom mesiaci kvartálu.
  • Kvartály sú vymedzené nasledovne:
   • 1Q – september-október-november – 45€
   • 2Q – december-január-február – 45€
   • 3Q – marec-apríl-máj – 45€
   • 4Q – jún – 15€
 • RANNÝ TRÉNING (Utorok & Štvrtok)
  • 5€ / cvičenec / tréning
  • 30€ / člen klubu / mesiac
 • SLÁVIA – STREDA
  • (Cena za tréning + cena kurtu) / počet hráčov
  • Cena za tréning:
   • 1 hráč – 12€
   • 2 hráči – 15€
   • 3 a viac hráčov – 20€
 • KREDIT (Skupina A)
  • 200€ poplatok (prípadný zostatok sa na konci sezóny vráti), z ktorého sa platia výdavky ako štartovné, registrácia v SZBe, dresy, košíky, ranné tréningy a tréningy na Slávii
 • POPLATOK ZA OMEŠKANIE PLATBY
  • Ak nebude kvartálny poplatok zaplatený v riadnom termíne (do 5. dňa 1. mesiaca kvartálu) účtujeme poplatok 5€.

Povinná výbava

Vo výstroji každého hráča by na tréningu rozhodne nemalo chýbať nasledovné:

 • Vhodné oblečenie
  • V lete ideálne funkčné a ľahké.
  • V zimných mesiacoch podľa potreby – najmä po prázdninách dlhé rukávy a nohávy 🙂
 • Kvalitná športová obuv s nefarbiacou podrážkou
 • Raketa (nezabudnúť podpísať!)
 • Fľaša na nápoj (odporúčame čistú vodu)
 • Švihadlo
 • Košíky (nezabudnúť podpísať!)