BPR – Bedminton pre radost


Štipka dejepisu na úvod…

História nášho detského klubu sa začala písať roku 2007, kedy prebehol prvý tréning detí v telocvični ZŠ Drieňová v Bratislave. Od toho času sme už vyskúšali mnoho hál (či už NTC, Gym. Skalická,  ZUŠ Sklenárova alebo telocvičnu pri internátoch v Mlynskej doline) a na tréningoch vycvičili mnoho bedmintonoistov…


BPR dnes

Nájdete nás v telocvičniach ZŠ Ružová dolina (Ružinov) a v petržalskej Slávii Agrofert. Všetky tréningy zabezpečuje náš pán tréner – Mgr. Martin Schön.

Naši najperspektívnejší hráči majú možnosť trénovať až 9x týždenne, no k zlepšovaniu výkonnosti výrazne prispievajú aj pravidelné sústredenia. V posledných rokoch organizujeme pravidelné letné sústredenia na Skalke pri Kremnici a zimné sústredenia v Leviciach.

Klub dnes tvorí cca 100 členov, z ktorých je  cez 30 zaregistrovaných v SZBe a pravidelne sa zúčastňuje turnajov vo svojich vekových kategóriach. Turnajové výpravy pomáhajú organizovať aj rodičia našich zverencov – časté sú výjazdy napríklad do Púchova, Trenčína či Piešťan.

Medzi aktivity nášho klubu patrí samozrejme mimo účasti na turnajoch aj ich organizácia. Organizujeme turnaje pre registrovaných i neregistrovaných hráčov ako napríklad MBL.