Badmintonland Bratislava

Klub, tréningy, turnaje, sústredenia

Registrácia do klubu

Pre koho a na čo je registrácia určená?

Registračný formulár

Informácie o hráčovi / hráčke
Zákonný zástupca hráča / hráčky

Vyžadujeme len pri hráčoch mladších ako 18 rokov.

Potvrdenie a odoslanie registrácie