Badmintonland Bratislava

Klub, téningy, turnaje, sústredenia

Tréningy

Kedy trénujeme?

V sezóne 2019/20 prebiehajú tréningy podľa nasledovného harmonogramu. Všetky výnimky a výluky sú vopred oznamované e-mailom priamo rodičom a sú tiež uvedené v kalendári na našej stránke.

rozvrh-treningov

Do akej výkonnostnej skupiny patrím?

V našom klube sú cvičenci zaradený do skupín podľa výkonu. O zaradení hráča rozhoduje tréner.

Kde trénujeme?

Podľa harmonogramu nás nájdete na nasledovných adresách:


Poplatky

Detaily platieb (číslo účtu, variabilný symbol) sú odosielané hráčom na email.

Za trénigy sa v našom klube platia nasledovné poplatky:

Povinná výbava

Vo výstroji každého hráča by na tréningu rozhodne nemalo chýbať nasledovné:

Pravidlá tréningu

Povinnosti hráčov z A-družstva