Badmintonland Bratislava

Klub, téningy, turnaje, sústredenia

Mestská bedmintonová liga

MBL je skvelé podujatie ligového typu pre hráčov všetkých výkonnostných kategórii*

KEDY?

AKO?

KDE?mbl

*MBL slúži združovaniu hráčov bedmintonu na neprofesionálnej úrovni, viď Úplné pravidlá MBL