Badmintonland Bratislava

Klub, téningy, turnaje, sústredenia

MBL: Registrácia

Informácie

Registrované tímy s právom účasti (prvých 25 tímov)


Poradové číslo Dátum a čas registrácie Názov tímu
113.10.2019 20:03BDM tíím
214.10.2019 10:24Mimoza
312.11.2019 08:16Baletky

Registrované 2-členné tímy a voľní hráči


Zatiaľ sa nikto nezaregistroval :(
Dátum a čas registrácie Typ Názov tímu / meno hráča Chýbajúci spoluhráči Kontakt

Úprava / odstránenie registrácie

Prihlásenie

Registračný formulár

Informácie o tíme / voľnom hráčovi
Kontakt

Slúži predovšetkým na kontaktovanie v prípade organizačných zmien alebo v prípade nájdenia spoluhráča.

Potvrdenie a odoslanie registrácie