Badmintonland Bratislava

Klub, téningy, turnaje, sústredenia

MBL: Registrácia

Informácie

Registrované tímy s právom účasti (prvých 25 tímov)


Poradové číslo Dátum a čas registrácie Názov tímu
114.02.2020 19:58ITM
220.02.2020 13:11Beď-ass
323.02.2020 19:27MIMOZA

Registrované 2-členné tímy a voľní hráči


Zatiaľ sa nikto nezaregistroval :(
Dátum a čas registrácie Typ Názov tímu / meno hráča Chýbajúci spoluhráči Kontakt

Úprava / odstránenie registrácie

Prihlásenie

Registračný formulár

Informácie o tíme / voľnom hráčovi
Kontakt

Slúži predovšetkým na kontaktovanie v prípade organizačných zmien alebo v prípade nájdenia spoluhráča.

Potvrdenie a odoslanie registrácie