Štvrtá liga

O súťaži

4. liga je jednou zo súťaži zmiešaných družstiev (súťažia v nich muži i ženy) organizovaných Slovenským zväzom bedmintonu. Na Slovensku ide o najnižšiu organizovanú ligu, v štvrtej sa hrá o postup do tretej, z tej možno postúpiť do druhej a najlepší hráči si majú možnosť merať sily v tej najvyššej lige – extralige. Účasť je podmienená členstvom v klube, registráciou v SZBe, právom štartu v kategórii dospelých (treba byť minimálne v kategórii U17 - do 17 rokov) a zaradením do súpisky príslušného klubu.

Súťaž sa skladá z dvoch častí. Základná časť sa hrá v prvých 3 kolách systémom každý s každým v 3 skupinách – Bratislava, Juh a Sever a následne prelínacia časť vo 4.-6. kole. V rámci každého kola sú družstvám priradení 2-3 súperi (2-3 stretnutia), proti ktorým odohrajú vždy 8 zápasov: 1x mix, 3x dvojhru mužov, 1x dvojhru žien, 2x štvorhru mužov a 1x štvorhru žien. Zápasy sa hrajú na 2 víťazné sety do 21 bodov, zvyčajne pierkovým košíkom.

Detailné informácie o našich (ne)úspechoch môžete nájsť v sekcii reportáže z kôl, ktorú pravidelne dopĺňa náš vedúci družstva Ivan. :)


team-bpr

1. kolo sezóny 2020