Registrácia

Informácie

  • počet zúčastnených tímov je limitovaný na 25, ostatní sú evidovaní ako náhradníci
  • uzávierka prihlášok: 48 hodín pred zahájením hry
  • registrácia je povolená aj 2-členným tímom a voľným hráčom, účasť len tímom so všetkými troma členmi
  • pred registráciou neúplného tímu zvážte prosím oslovenie už zaregistrovaných tímov / hráčov
  • ak si nájdete hráča / tím, upravte / odstráňte prosím registráciu pomocou hesla
  • finálny dátum a čas registrácie (a teda aj poradové číslo a právo účasti) je určený poslednou úpravou zostavy

Registrované tímy s právom účasti (prvých 25 tímov)


Zatiaľ sa nikto nezaregistroval :(

Registrované 2-členné tímy a voľní hráči


Zatiaľ sa nikto nezaregistroval :(

Úprava / odstránenie registrácie


Prihlásenie

Registračný formulár

Informácie o tíme / voľnom hráčovi

Ak Vám chýba hráč / tím, nechajte príslušné polia nevyplnené.

Kontakt

Slúži predovšetkým na kontaktovanie v prípade organizačných zmien a zmenu zostavy.

Potvrdenie a odoslanie registrácie