Registrácia do klubu

Pre koho a na čo je registrácia určená?

  • registrácia je povinná pre všetkých hráčov klubu Badmintonland
  • registráciou je hráč začlenený do našej klubovej databázy, údaje v nej zhromažďujeme hlavne z dôvodu bezpečnosti (kontakty na rodičov v prípade úrazu) a informovanosti (na emailové adresy sú odosielané informácie o chode klubu, poplatkoch za tréningy...)
  • údaje slúžia len pre interné potreby klubu a bez Vášho súhlasu nie sú poskytnuté nikomu inému
  • Pozor! pre účasť na niektorých turnajoch je tiež vyžadovaná registrácia - nie táto, ale v SZBe (Slovenský zväz bedmintonu), viac informácií poskytne Mgr. Martin Schön

Registračný formulár

Informácie o hráčovi / hráčke
Zákonný zástupca hráča / hráčky

Vyžadujeme len pri hráčoch mladších ako 18 rokov.

Potvrdenie a odoslanie registrácie