Tréningy

Harmonogram

V školskom roku 2021/22 prebiehajú tréningy podľa nasledovného harmonogramu, výnimky a výluky sú vopred oznamované e-mailom priamo rodičom a hráčom.

Pondelok05:50 - 07:00
Slávia Agrofert
Utorok16:20 - 18:00
ZŠ Ružová dolina
Streda05:50 - 07:00
Slávia Agrofert
Štvrtok16:20 - 18:00
ZŠ Ružová dolina
Piatok05:50 - 07:00
Slávia Agrofert
16:20 - 17:00
ZŠ Ružová dolina

Poplatky (tréningy v ZŠ Ružová dolina)

Za tréningy sú hráčom účtované nasledovné poplatky:

 • VZDELÁVACÍ POUKAZ
  • dá sa odovzdať do 18. septembra príslušného roka, v opačnom prípade je účtovaný ekvivalent 35€
 • KVARTÁLNY
  • paušálny (bez ohľadu na počet tréningov)
  • v poplatku sú zahrnuté poobedňajšie tréningy pre 1 hráča v Ružovej doline
  • poplatok nezahŕňa tréningy v Slávii Agrofert ani ranné tréningy
  • mesačný poplatok je 20€, platí sa kvartálne, do 5. dňa v prvom mesiaci kvartálu
  • kvartály sú vymedzené nasledovne:
   • 1Q – október-november-december – 60€
   • 2Q – január-február-marec – 60€
   • 3Q – apríl-máj–jún – 60€
 • POPLATOK ZA OMEŠKANIE PLATBY
  • ak nebude kvartálny poplatok zaplatený v riadnom termíne (do 5. dňa 1. mesiaca kvartálu) účtujeme poplatok 5€

Poplatky sa hradia prevodom na účet klubu:

 • číslo účtu: SK20 8360 5207 0042 0035 6376
 • poznámka pre príjemcu: meno hráča
Badmintonland platba QR

Povinná výbava

 • vhodné oblečenie
  • v lete ideálne funkčné a ľahké
  • v zimných mesiacoch podľa potreby – najmä po prázdninách dlhé rukávy a nohávy :)
 • kvalitná športová obuv s nefarbiacou podrážkou
 • raketa (nezabudnúť podpísať!)
 • fľaša na nápoj (odporúčame čistú vodu)
 • švihadlo
 • košíky (nezabudnúť podpísať!)
 • čisté ponožky

Pravidlá tréningu

 • hráči prichádzajú na tréning minimálne 10 minút pred jeho začiatkom
 • v šatniach sa nachádzajú sprchy, ktoré je vhodné po tréningu využiť
 • v prípade, že cvičenec na tréningu nedodržuje disciplínu, sú použité fyzické tresty, napr. 5 drepov a podobne
 • v prípade, že cvičenec opakovane ruší tréningový proces, môže byť z tréningov vylúčený
 • v prípade, že dieťa nedosahuje sebe primerané výsledky v škole, bude dočasne z tréningov vylúčené do ich napravenia

Lokalita

Podľa harmonogramu vyššie nás nájdete na nasledovných adresách:

 • ZŠ Ružová dolina 29, BA – Ružinov
 • Slávia Agrofert – Májová 21, BA – Petržalka